Till innehåll på sidan

Tillgång till samhällsservice i samtliga kommuner runt Göteborg

Motion 2022/23:1981 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med åtgärder för att ge samtliga kommuner i Göteborgsområdet fullvärdig tillgång till samhällsservice och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De elva kommuner runt Göteborg som vi representerar har en speciell verklighet där närheten till Sveriges andra största stad innebär både fördelar och nackdelar. Närheten ger tillgång till ett rikt utbud av nöjen, kultur, en stark arbetsmarknad och stort kommersiellt utbud. Samtidigt finns det nackdelar i form av en under lång tid pågående centralisering av både privat och offentlig service. Att åka till Göteborg blir allt oftare inte enbart en möjlighet utan en nödvändighet.

Den offentliga servicen i form av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatte­verket, polisen med flera myndigheter som invånarna behöver kontakt med i vardagen har allt mer flyttat från våra lokala samhällen. Den enda statliga verksamhet som finns representerad i samtliga våra elva kommuner är Systembolaget.

Allt fler ärenden kan idag utföras digitalt och ofta dessutom när som helst på dygnet. Det är praktiskt, rationellt och effektivt; vi delar den uppfattningen. Samtidigt är det inte alla människor som vill eller kan använda de digitala servicevägarna. En del ärenden kan till och med vara direkt olämpliga att försöka göra digitalt; de behöver en mänsklig kontakt.

För att hålla ihop ett samhälle är det viktigt att samhällets institutioner är närvarande. Det behöver finnas ett offentligt serviceutbud i alla kommuner och vi vill att det ska finnas närvaro i samtliga våra elva kommuner från relevanta statliga myndigheter. Det kan se olika ut, ibland hela verksamheter med öppethållande över hela veckan, ibland i form av gemensamma servicekontor där olika myndigheter i samverkan turas om att närvara.

 

 

Kenneth G Forslund (S)

Aylin Fazelian (S)

Joakim Järrebring (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med åtgärder för att ge samtliga kommuner i Göteborgsområdet fullvärdig tillgång till samhällsservice och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.