Till innehåll på sidan

Tak för andelen skatt på totalpriset på drivmedel

Motion 2019/20:2519 av Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett tak för den totala skatten på konsumentpriset för drivmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år höjs skatten på drivmedel och den andel som utgör skatt på priset ökar. Detta drabbar i första hand de som bor i glesbygd och de familjer som måste ha flera fordon för att klara jobbresor och annat. En stor andel är helt beroende av bilen för att klara sin vardag. Bilismen drar ett mycket stort lass när det kommer till skatt och står för 60 miljarder i årliga skatter till staten och detta slår mot företagande och utveckling i konkurrens med omvärlden. Bilismen är en stor del av företagsamheten i Sverige, och företagen är de som skapar tillväxt och nya jobb.

I augusti 2019 utgjorde skatten 62 procent av priset på bensin, och den utvecklingen måste brytas. Naturligtvis är priset på drivmedel ett styrverktyg för att få människor att ställa om till mer klimatsmart levnadssätt. Dagens bilars bränsleförbrukning har sjunkit med en tredjedel på drygt 15 år och utsläppen minskat radikalt. Att då fortsätta höja skatterna blir ett orimligt straff för dem som inte har valmöjligheten till annat färdsätt och slår hårt mot transportsektorn.


I framtiden lär inte oljepriset sjunka så prisutvecklingen för konsumenterna lär öka. Det är då rimligt att sätta ett tak för hur stor andel den totala skatten får vara av priset på drivmedel. Detta borde utredas och snarast genomföras.

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett tak för den totala skatten på konsumentpriset för drivmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.