Ta bort vägtrafikskatten för tävlingsfordon

Motion 2019/20:1058 av Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att slopa vägtrafikskatten för tävlingsfordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid årsskiftet 2016/17 kom förändringar gällande registreringsskyltar. En tävlingsskylt med svarta tecken på en orange botten för bilar och motorcyklar som används i tävlingssammanhang. På så kallade saluvagnsskyltar kom också några mindre justeringar.

Tävlingsfordon är inte utrustade för den vanliga trafiken och ofta saknas en del av den utrustning som krävs för att få framföra fordonet i trafik. En rallybil måste transporteras mellan två specialsträckor i ett rally och har därför dispens att få framföras på vägarna i samband med tävling eller träning och denna skylt införs för att fordonen tydligt ska identifieras som ett fordon med speciella begränsningar i användandet. Idag finns cirka 5 600 tävlingsfordon i vägtrafikregistret, varav 3 600 är rallybilar och 2 000 är tävlingsmotorcyklar.

Eftersom rallybilar bara får köras på väg vid tävling och annan sportslig verksamhet under förutsättning att den som framför fordonet har giltig tävlingslicens (utfärdad av Svenska Bilsportförbundet eller annat nationellt förbund), bör avgiften för vägtrafikskatt slopas för dessa tävlingsfordon.

Detta bör gälla även en tävlingsmotorcykel, som bara får köras på väg i samband med träning eller tävling som är organiserad av motorklubb registrerad i Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet eller Motorförarnas Helnykterhetsförbund.

 

 

Runar Filper (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att slopa vägtrafikskatten för tävlingsfordon och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.