Svensk bärexport

Motion 2014/15:2480 av Eva Lohman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk bärexport.

Motivering

I de svenska skogarna växer det under ett normalt bärår mer än 500 000 ton vilda bär. De vanligaste är blåbär (250 000 ton), lingon (150 000 ton) och hjortron (80 000 ton). Ungefär tre fjärdedelar av alla dessa bär växer i de norrländska skogarna.

Trots den stora mängd bär som finns att tillgå är det endast mellan 10 000 till 20 000 ton vilda bär som plockas till bärindustrin varje år. Utöver det plockas även mindre mängder till husbehov. Uppskattningsvis är det högst 5 procent av bären i de svenska skogarna som tas tillvara av bärplockare varje år.

I Asien är hälsokostprodukter baserade på blåbär en industri som omsätter hundratals miljoner kronor. Av den svenska exporten av blåbär går i dagsläget mer än hälften till Asien och då främst till Kina. Här finns en exportmarknad som har goda möjligheter att växa och utvecklas. Bären i de svenska skogarna är en resurs vars ekonomiska potential inte utnyttjas fullt ut.

Forskningen kring vad bären kan användas till är i dagsläget bara i sin linda men när industrin börjar intressera sig för bären kommer vi snabbt se en fördubbling eller mångdubbling av bärindustrins omsättning. Då gäller det att svensk industri kan svara för den ökade efterfrågan.

Jag föreslår därför att regeringen ser över möjligheterna för svensk bärindustri att möta en ökad framtida efterfrågan på svenska bär från utlandet.

.

Eva Lohman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk bärexport.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.