Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet

Betänkande 2014/15:NU13

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
22 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i exportgarantisystemet (NU13)

Regeringen har lagt fram en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet. Denna rapports övergripande slutsats är att exportgarantisystemet, som sköts av EKN, kan bli mer effektivt genom bland annat bättre styrning. EKN:s överskott på cirka 26 miljarder har också uppnåtts och hanterats på ett sätt som inte stämmer överens med budgetlagens skrivningar om god hushållning med statliga medel. Enligt rapporten har EKN och regeringen identifierat olika problem, men inte gjort något åt det inom rimlig tid.

Regeringen har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta med anledning av rapporten. Riksdagen konstaterar att regeringen delvis instämmer i Riksrevisionens kritik och att regeringen har för avsikt att genomföra flera av de rekommendationer till åtgärder som Riksrevisionen har lämnat.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också till motioner från allmänna motionstiden 2014 om olika handelspolitiska frågor.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-26
Justering: 2015-04-14
Trycklov: 2015-04-16
Reservationer: 9
Betänkande 2014/15:NU13

Alla beredningar i utskottet

2015-03-26

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i exportgarantisystemet (NU13)

Regeringen har lagt fram en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet. Denna rapports övergripande slutsats är att exportgarantisystemet, som sköts av Exportkreditnämnden, EKN, kan bli mer effektivt genom bland annat bättre styrning. EKN:s överskott på cirka 26 miljarder har också uppnåtts och hanterats på ett sätt som inte stämmer överens med budgetlagens skrivningar om god hushållning med statliga medel. Enligt rapporten har EKN och regeringen identifierat olika problem, men inte gjort något åt det inom rimlig tid.
 
Regeringen har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta med anledning av rapporten. Näringsutskottet konstaterar att regeringen delvis instämmer i Riksrevisionens kritik och att regeringen har för avsikt att genomföra flera av de rekommendationer till åtgärder som Riksrevisionen har lämnat.
 
Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår ockå att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om olika handelspolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-22
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 5, Voteringar: 6

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Effektivitet i exportgarantisystemet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:3039 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

  lägger skrivelse 2014/15:59 till handlingarna.
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M700014
  SD04108
  MP21004
  C19003
  V18003
  FP16003
  KD13003
  Totalt25441054
  Ledamöternas röster
 2. Miljöteknikexport och exportfrämjande

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 3 och

  2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.
  • Reservation 2 (M, C, FP, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (FP, M, C, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M070014
  SD41008
  MP21004
  C01903
  V18003
  FP01603
  KD01303
  Totalt177118054
  Ledamöternas röster
 3. Kreativa näringar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:1848 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 3 (M)
 4. Främjande och kapitalflykt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:66 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 5 och

  2014/15:81 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 14.
  • Reservation 4 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M700014
  SD41008
  MP21004
  C19003
  V01803
  FP16003
  KD13003
  Totalt27718054
  Ledamöternas röster
 5. Övrigt om handels- och investeringsfrämjande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 6. Den inre marknaden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2555 av Per Bill (M) yrkandena 1 och 2,

  2014/15:2570 av Gustaf Hoffstedt (M) yrkande 1,

  2014/15:1149 av Kenneth G Forslund (S) yrkande 3 och

  2014/15:1961 av Krister Hammarbergh (M).
  • Reservation 5 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M700014
  SD04108
  MP21004
  C19003
  V18003
  FP16003
  KD13003
  Totalt25441054
  Ledamöternas röster
 7. Främjande av internationell handel

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:1875 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP),

  2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 3 och

  2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 24.
  • Reservation 6 (M, C, FP, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (FP, M, C, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M169014
  SD41008
  MP21004
  C11803
  V18003
  FP01603
  KD01303
  Totalt179116054
  Ledamöternas röster
 8. Handelsavtal och skydd för miljö, mat och hälsa

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2626 av Helena Lindahl och Per Lodenius (C).
  • Reservation 7 (SD)
 9. Internationell handel och hbt-frågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2201 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 8.
 10. Miljöteknik och TRIPS-avtalet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.
  • Reservation 8 (V)
 11. Handel med sälprodukter

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 14.
  • Reservation 9 (M, SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (SD, M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M070014
  SD04108
  MP21004
  C19003
  V18003
  FP16003
  KD12004
  Totalt183111055
  Ledamöternas röster