Statistik över gränspendlare

Motion 2018/19:1755 av Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statistik över gränsöverskridande pendling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sveriges officiella statistik ingår inte gränspendlare. Det har gjort att t.ex. Västra Götalandsregionen driver en egen databas i syfte att försöka föra statistik över pendlingen mellan Sverige och Norge. Liknande initiativ har tagits av Öresunds­regionen och andra. Bristen på gränsregional statistik utgör ett gränshinder som behöver rivas. Därför är det bra att projektet Statistisk utredning över nordisk rörlighet och förmåner över gränserna pågår under ledning av den finska statistikcentralen. Sverige måste vara pådrivande för att få på plats ett långsiktigt nordiskt samarbete för att producera gränsregional statistik avseende bland annat pendling och inkomster. En utmaning för att möjliggöra detta kan vara sekretess- och offentlighetslagstiftning. Sverige bör om så krävs vara beredd att utreda om aktuell svensk lagstiftning kan förändras för att möjliggöra utbyte av statistik mellan de nordiska statistikmyndig­heterna. 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statistik över gränsöverskridande pendling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.