Till innehåll på sidan

Stärkt kunskap om kvinnors hälsa och kvinnorelaterade sjukdomar

Motion 2022/23:1378 av Linnéa Wickman m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att stärka forskning och kunskap om kvinnorelaterade sjukdomar för att säkerställa en jämställd vård i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för en god hälsa och få del av vård och omsorg på lika villkor. Men det är idag väl belagt att det finns omotiverade skillnader inom hälso- och sjukvården baserat på kön som inte kan förklaras av medicinska skäl. Det är skillnader som påverkar när i ett sjukdomsförlopp eller vid hälsobesvär som vård och behandling sätts in, tillgång till läkemedel, vårdkvalitet, tillgänglighet eller ytterst om vårdinsatser sätts in överhuvudtaget.

Ofta saknas kvinnor i forskningsstudier och mannen är norm för den forskning som bedrivs. Det leder till allvarliga jämställdhetsproblem med ett ökat lidande eftersom brist på kunskap och forskning om olika biologiska skillnader som är medicinskt relevanta i sin tur påverkar sannolikheten att få rätt diagnos och behandling. Kvinnosjukdomar är dessutom ett område som är mindre prioriterat inom forskningen. Det handlar ofta om problem och sjukdomar kopplade till kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Till exempel endometrios, inkontinens, vestibulit och förlossnings­skador. Men det kan även handla om lipödem eller klimakteriebesvär. Klimakteriet är en naturlig del av kvinnors åldrande där en majoritet av alla kvinnor upplever föränd­ringar som påverkar den psykiska och fysiska hälsan. I vissa fall påminner klimakterie­symptom om utmattning och utbrändhet.

För att uppnå en jämställd vård och stärka tillgången till adekvat vård och behandling av sjukdomar eller hälsoproblem som främst drabbar kvinnor behöver resurserna till forskning om kvinnorelaterade sjukdomar öka. Nationella riktlinjer bör utarbetas på fler områden för att i hela landet bli bättre på att förebygga, utreda och behandla sjukdomar som främst drabbar kvinnor. Det borde även övervägas att utöka resurserna till utbildning för vårdpersonal för att öka kunskapen om kvinnors hälsa och kvinnorelaterade sjukdomar.

 

 

Linnéa Wickman (S)

Sanna Backeskog (S)

Kristoffer Lindberg (S)

Jim Svensk Larm (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att stärka forskning och kunskap om kvinnorelaterade sjukdomar för att säkerställa en jämställd vård i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.