Starkare skydd för fornlämningar

Motion 2022/23:557 av Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-18
Granskad
2022-11-18
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett starkare skydd för fornlämningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska arkeologer kastar idag amulettringar och andra urgamla fornfynd från järnåldern och vikingatiden till synes som följd av ett snedvridet marknadstänkande. Enligt en arkeolog vid Stockholms länsmuseum, Johan Runer, finns det idag order från länsstyrelserna att så få fynd som möjligt ska tillvaratas, och han menar att ingen i arkeologbranschen vill få ett rykte om sig som fyndkramare. I en krönika i Svenska Dagbladet har Runer vittnat om en arkeologisk förundersökning av boplatslämningar från brons- och järnåldern inför ombyggnaden av Trafikplats Flädie på E6 utanför Lund. Han hänvisar till Riksantikvarieämbetets öppna arkiv (bland annat rapport 2016:38) där det framgår att mynt, knivar, ornamenterade bleck, en ring och en vikt från vikingatiden eller tidig medeltid hamnat i kolumnen gallrade. Av kostnadsskäl gallrar man enorma mängder unika föremål, som hade sparats i en lång rad andra länder. Det är inte rimligt att kulturarvet läggs ut på entreprenad till lägstbjudande där många historiska och unika föremål slängs. Det är inte heller rimligt att svensk historia och vårt kulturarv aktivt raseras, som följd av att det för stunden inte prioriteras tillräckligt. Regeringen bör överväga att återkomma till riksdagen med förslag som syftar till ett starkare skydd av fornlämningar.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett starkare skydd för fornlämningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.