Snabb utbyggnad av bredband i hela landet

Motion 2021/22:1124 av Magnus Stuart (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-29
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbyggnadstakten av bredband måste höjas och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya tekniska lösningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt regeringens bredbandsstrategi Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbands­strategi bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s) år 2025 och redan år 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Av Post- och telestyrelsens uppföljning av regeringens bredbandsstrategi från år 2019 framgår att inget av dessa mål kommer att uppnås. Myndigheten beräknar även att det krävs ytterligare 22 miljarder i stöd för att nå målet för 2025.

Det är illavarslande att utbyggnaden inte kommit längre och att utbyggnaden av fiber på landsbygden släpar efter. I statistiken över fiberanslutna hushåll kan vi se att det är mycket stora skillnader mellan regionerna. Lägst anslutna finns i Jämtland (72 %) och högst anslutna hushåll finns i Stockholm (91 %). I exempelvis Södermanland är anslutningen 84 % totalt men endast 54 % av landsbygden i Södermanland är anslutna.

Vi ser, inte minst nu under pandemin, att fler och fler människor sitter hemma och arbetar och det ställer stora krav på att det finns ett stabilt bredband. Därför är det illa­varslande att utbyggnaden inte kommit längre och att utbyggnaden av fiber på lands­bygden släpar efter. En snabbare utbyggnad av bredband kommer också att bidra till en ökad sysselsättning och då inte minst på landsbygden.

Att gräva ner fiberkabel kostar stora belopp och därför är det viktigt att regeringen och dess myndigheter inspirerar och stöttar nya tekniker för bredband och då speciellt i mer glesbefolkade områden där grävning kan bli väldigt kostsamt. Idag finns teknik framme för luftburen radiosignal för bredband. Ett exempel är den nya tekniken FWA (Fixed Wireless Access). FWA innebär en fast trådlös anslutning till 4G-näten. Tekniken är helt ny i Sverige men har funnits några år i över hundra länder. Det är viktigt att Sverige ligger i framkant och anammar och inspirerar till ny teknik inom bredbandsområdet.

Tack vare olika typer av bredbandslösningar finns möjligheter att inom en snar framtid nå det uppsatta målet om att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband men då krävs det att utbyggnadstakten ökar och att alternativa tekniker stöttas.

 

 

Magnus Stuart (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbyggnadstakten av bredband måste höjas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nya tekniska lösningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.