Småföretagarlots

Motion 2022/23:212 av Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om småföretagarlots och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns ca 800 000 småföretagare. Småföretagarna bidrar varje år till stora skatteintäkter för staten samt att mängder med arbetstillfällen skapas inom många olika branscher.

Många småföretagare är riktiga entreprenörer där man hela tiden vill lyfta och ut­veckla sitt företag. För många handlar det om att kunna ta steg 2 och steg 3 och vidare­utveckla sig. För att kunna göra det kan man ibland behöva få ta del av alla de olika stöd som finns att söka inom landsbygdsprogrammet, Tillväxtverket, länsstyrelsen m.m. Det är en djungel av olika stöd som finns för när just exempelvis en småföretagare på landsbygden vill ta steget vidare.

En företagare ska ofta så långt som det är möjligt kunna driva sitt företag utan att få massa stöd och bidrag, men för just gruppen småföretagare så kan enstaka stöd vara just den där nyckeln för att komma vidare och ta nästa steg och utveckla sitt företag.

Många företagare är just duktiga på det som man gör i sitt företag och man kanske inte kan eller har möjlighet att bevaka och söka just de där stöden som finns att söka. När det nu inom staten finns en massa olika stöd att söka så bör också dessa stöd så långt som möjligt kunna delas ut.

En småföretagarlots bör därför införas som ska kunna vara en guide och hjälpa småföretagaren att söka stöden, hitta rätt stöd och vara vägledare. Staten betalar idag alla regioner en bredbandskoordinator som ska samordna och ha koll på bredbands­utbyggnaden i regionerna. På liknande sätt bör staten finansiera en småföretagarlots som ska kunna hjälpa småföretagen att söka stöd, vara ett bollplank i sin utveckling och kunna lyfta småföretagen. 4 av 5 jobb skapas i småföretagen och detta kan vara ett litet steg på vägen för att kunna lyfta alla småföretag i Sverige. En småföretagarlots bör också kunna vara den som fungerar som en väg in för företagare att kunna få hjälp och stöd hos en kommun och region. Detta finns hos flera kommuner redan, men med ett stöd från staten så får samtliga kommuner/regioner samma möjlighet att ha denna service.

Många småföretagare har haft det tufft med anledning av pandemin och behöver nu ta nästa steg för att komma igång och vidareutvecklas. En småföretagarlots kan då vara ett utmärkt exempel på vad just kategorin småföretagare behöver.

Regeringen bör därför snarast utreda möjligheten att bekosta småföretagarlotsar samt också utreda hur dessa ska vara placerade: inom ett kommunalförbund, kommun eller region.

 

 

Mikael Larsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om småföretagarlots och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.