Till innehåll på sidan

Småföretag och offentliga upphandlingar

Motion 2016/17:1846 av Elisabeth Svantesson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur småföretag bättre kan ges möjlighet att konkurrera om offentliga upphandlingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De allra flesta nya jobb skapas i småföretag. Att småföretag ges rätt förutsättningar att fortsätta verka och om möjligt växa sig större är därför av största vikt.

Många lokala småföretag upplever dock att de missgynnas i samband med offentliga upphandlingar, där omfattning och höjda kvalifikationskrav för att få delta gör att småföretag ofta inte kan lägga anbud. Kontinuerligt höjda kvalifikationskrav ökar risken för att småföretag slås ut, vilket medför sämre konkurrens vid nästa upphandlingstillfälle. Konkurrensen är viktig och en offentlig aktör bör alltid ha en sund marknad i åtanke.

I Sverige bör alla som kan och vill ha möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Att hushålla med skattebetalarnas pengar kombinerat med kvalitet bör vara offentlig sektors högsta prioritet. En mångfald av leverantörer som vill vara med och lämna anbud kan säkerställa detta. Därför bör ses över hur småföretags möjligheter att konkurrera vid offentliga upphandlingar kan förbättras.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur småföretag bättre kan ges möjlighet att konkurrera om offentliga upphandlingar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.