Slopad indexuppräkning av bensinskatten

Motion 2019/20:957 av Per Söderlund (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om slopad indexuppräkning av bensinskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett till ytan stort land med utspridd befolkning och därför beroende av transporter av såväl varor som människor. Höga drivmedelskostnader drabbar alla då varor måste transporteras dit människor bor.

På landsbygden är kollektivtrafiken ofta inte lika omfattande som i städerna. Människor på landsbygden har därför ofta inget alternativ till att använda bilen när transporter är nödvändiga. Resor med kollektivtrafik tar betydligt längre tid än resor med egen bil. Därför kan valet av transportmedel ofta innebära ett val mellan att spendera tid på en buss eller vänta i en busskur istället för att umgås med familjen.

Leverans av varor och större postförsändelser sker ofta inte till dörren, utan dessa måste hämtas vid närmsta ombud vilket, för de som bor på landsbygden, kan innebära en bilresa på flera mil. Detta blir extra känsligt för de som driver företag under sådana omständigheter.

Höga drivmedelspriser skapar såväl en ojämn konkurrenssituation för företag som en högre privat kostnad för de som bor på landet. Ökade drivmedelspriser innebär att klyftan mellan stad och landsbygd ökar och bör därför motverkas i möjligaste mån tills rimliga alternativ till fossila bränslen finns tillgängliga till en överkomlig kostnad.


Den rödgröna regeringen har infört en indexuppräkning av bensinskatten mot­svarande konsumentprisindex plus två procent. Denna indexuppräkning bör avskaffas och bensinskatten sänkas.

 

 

Per Söderlund (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om slopad indexuppräkning av bensinskatten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.