Skydda Mälaren

Motion 2018/19:1612 av Hans Ekström m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Mälaren och andra viktiga vattentäkter måste skyddas för dricksvattenförsörjningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och är av mycket stor betydelse för Mälardals­regionen och Sverige. Sjön fungerar som farled för transporter och som rekreationsyta för båtliv. Mälaren försörjer omkring tre miljoner människor boende i Mälardalen och Stockholmsregionen med dricksvatten. Många vattenverk använder Mälarens vatten. Det innebär att beroendet av grundvatten i Sveriges befolkningstätaste region är mindre än på andra håll i landet.

Regionen är därför beroende av att Mälaren verkligen kan fungera som dricksvatten­täkt. Ett större utsläpp i sjön, eller i dess tillflöden, skulle få mycket allvarliga konse­kvenser för hela Mälardalen.

Sverige är ett land som har bra dricksvatten. Klimatförändringarna kommer dock innebära att vi tvingas förbereda oss för ökade förekomster av vatten med en sämre kvalitet. Riskerna för vattenburen smitta och kemiska föroreningar kommer troligen öka ifall nederbörden och översvämningar ökar. Om havsnivån stiger riskeras stora saltvatteninträngningar vilket skulle innebära stor påverkan på ekosystemet i Mälaren. För att skydda Mälaren kan det bli aktuellt i framtiden att bygga skyddande barriärer eller att höja Mälaren i samma takt som havet stiger. Klimatförändringar väntas leda till högre vattennivåer i Mälaren och markområden runt om sjön riskerar att utsättas för översvämning och dränkas, vilket medför risk för föroreningar. En rad åtgärder måste vidtas för att skydda dricksvattnet. Bland annat måste kapaciteten att snabbare kunna tömma sjön öka för att minska översvämningsrisken.

Det är av yttersta vikt att Mälaren skyddas och värnas för att också i framtiden kunna utgöra en viktig dricksvattentäkt.

 

 

Hans Ekström (S)

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Mälaren och andra viktiga vattentäkter måste skyddas för dricksvattenförsörjningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.