Till innehåll på sidan

Skydd mot våldsverkan

Motion 1992/93:Ju822 av Laila Strid-Jansson (nyd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Det nuvarande synsättet i Sverige på brott och
brottsoffer är att brottslingen alltid skall prioriteras framför
brottsoffret. Ett synsätt som Ny Demokrati vänder sig
emot! Självklart skall brottsoffret alltid ha högsta prioritet.
Våldtäkter -- kemisk kastrering
Det finns flera olika typer av våldtäktsmän. Den
vanligaste typen av våldtäkt förekommer i hemmet av
någon nära bekant. Andra typer av våldtäkter är när män
plockar upp okända kvinnor eller barn (med eller utan våld)
och sedan våldför sig på dem. I vissa fall dödas offren.
En del av dessa våldtäktsmän är återfallsförbrytare som
upprepade gånger begår nya våldtäkter. Det rör sig om en
liten grupp brottslingar som själva erkänner att de inte kan
styra sitt beteende.
Ny Demokrati föreslår att domstolarna vid utdömande
av straff för denna grupp av återfallsförbrytare samt för
våldtäktsmän som använt grovt våld i samband med
våldtäkten skall kunna utdöma kemisk kastrering.
Tekniskt skydd mot förföljelse
Det finns kvinnor som utsätts för förföljelse och
oupphörliga trakasserier av män. Det är svårt att i praktiken
skydda sig mot en envis och förslagen förföljare.
Ny Demokrati anser att det kan finnas anledning att
införa ett system som innebär att vissa förföljare, där andra
medel inte hjälper, skall kunna åläggas att bära
radiosändare på sig. Den person som riskerar att bli utsatt
för förföljelse och trakasserier skulle kunna utrustas med en
mottagare. På så vis kan den som är förföljd få ett bättre
skydd. När förföljaren finns inom ett visst avstånd så piper
mottagaren och den som är förföljd kan blir varnad och kan
söka skydd eller begära hjälp.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kemisk kastrering av
sexualbrottslingar (våldtäktsmän) som återfallit i likartad
brottslighet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kemisk kastrering av
våldtäktsmän som använt grovt våld i samband med
våldtäkten,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om elektronisk varningssändare på
vissa personer där andra medel inte hjälper för att avvärja
angrepp eller brottslig handling till skydd för brottsoffr

Yrkanden (6)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kemisk kastrering av sexualbrottslingar (våldtäktsmän) som återfallit i likartad brottslighet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kemisk kastrering av sexualbrottslingar (våldtäktsmän) som återfallit i likartad brottslighet
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kemisk kastrering av våldtäktsmän som använt grovt våld i samband med våldtäkten
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kemisk kastrering av våldtäktsmän som använt grovt våld i samband med våldtäkten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om elektronisk varningssändare på vissa personer där andra medel inte hjälper för att avvärja angrepp eller brottslig handling till skydd för brottsoffren.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om elektronisk varningssändare på vissa personer där andra medel inte hjälper för att avvärja angrepp eller brottslig handling till skydd för brottsoffren.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.