Till innehåll på sidan

Skatt på transporter

Motion 2019/20:2571 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en konsekvensanalys för rättvisa transportförhållanden över landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Företagare som vill transportera sitt gods på järnväg och som undersöker förut­sättningarna stöter på en rad faktorer som förhindrar att det blir möjligt. I närmiljön finns i ett fall från Västerbotten ett gammalt industrispår som företaget är intresserade av att ta i anspråk för godstransporter av byggbodar, men där har växeln tagits bort så det går inte att använda järnvägsspåret. Det får till följd att transporter av företagets byggbodar måste ske via lastbil till en central där företaget kan lasta om till järnväg för vidare transport.

Logistiken vid en transport på järnväg fungerar inte heller som när man beställer en transport med lastbil. I fallet med gods på järnväg är det företagaren som måste beställa transport, rapportera när tågvagnen är lastad, rapportera när tågvagnen är framme vid slutdestination, rapportera när tågvagnen är lossad på slutdestination. När transporter sker via lastbilar så tar åkeriföretaget ansvar för hela transporten som företaget beställer. Därmed blir det mer merarbete för företagaren om denne vill frakta sitt gods på tåg.

Godsvagnar som kan ta upp till tre byggbodar och därmed är effektivt för företaget finns att beställa, men vid närmare granskning så finns det endast en sådan gods­transport att boka i landet.

Järnvägstransporter till och från de stora terminalerna i Stockholm och Göteborg utgör en stor flaskhals då det råder utrymmesbrist och därmed blir järnvägstransport i princip omöjligt.

Vi anser att en konsekvensanalys måste göras innan man påför nya skatter i syfte att styra över transporter på andra alternativ. I detta fall går det inte att transportera på järnväg utan det är lastbil som blir alternativet för att transportera ca 30 byggbodar per vecka till kunderna.

Ska vi få hela Sverige att leva så kan inte regeringen införa skatter på det enda transportsätt som är möjligt, detta är att straffbeskatta delar av landet som inte har andra transportmöjligheter än lastbil.

Vi vill att regeringen ser över möjligheterna att en konsekvensanalys görs så att det blir mer rättvisa transportförhållanden för företagare i hela landet.

Den rödgröna regeringen straffbeskattar i dag företag och företagare när de lägger skatt på biltransporter och inte gör det möjligt att transportera gods på järnväg.

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en konsekvensanalys för rättvisa transportförhållanden över landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.