Till innehåll på sidan

Skärpta straff för fornminnesbrott

Motion 2022/23:80 av Robert Stenkvist och Anders Alftberg (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-15
Granskad
2022-11-15
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffen för fornminnesbrott ska skärpas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På senare tid har vi tyvärr erfarit att gamla fornminnen, ofta över 1 000 år gamla, blivit vandaliserade och förstörda. Ibland är tyvärr skadorna delvis av irreversibel art och fornminnena kan aldrig återställas till fullgott skick. Våra fornminnen är det arv vi lämnar över till kommande generationer och vi har bara en skatt av fornminnen, förutom de som återstår att upptäcka. Ett tragiskt exempel är den 1 000-åriga runstenen i Bro som nedklottrades med sprayfärg, ett brott som förmodligen medför bestående skador.

De låga straffen för fornminnesbrott är så pass låga att polisen i dag inte ens utreder brotten, vilket är tragiskt i sig. Straffen behöver skärpas rejält för att förhindra att vårt kulturhistoriska arv går till spillo för kommande generationer.

 

 

Robert Stenkvist (SD)

Anders Alftberg (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffen för fornminnesbrott ska skärpas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.