Till innehåll på sidan

Skåne som pilotregion för gårdsförsäljning av öl, vin och cider

Motion 2021/22:398 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-24
Granskad
2021-09-24
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skåne bör ges möjlighet att testas som pilotregion för gårdsförsäljning av egenproducerat öl, vin och cider och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat öl, vin och cider så att försäljning av småskaligt egenproducerade drycker blir möjlig och om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen enligt tidigare tillkännagivande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Systembolaget introducerade 2014 ett sortiment som de benämner ”Lokalt och små­skaligt”, vilket har bidragit till att framförallt mindre bryggerier haft möjlighet att etablera sig och växa. När Systembolaget introducerade sortimentet fanns det 97 bryggerier och cirka 400 drycker i sortimentet. Idag finns det över 300 småskaliga bryggerier i sortimentet med över 2 500 produkter. Det innebär att fler företag har etablerats på marknaden. Sortimenten växer och idag finns det ett varierat och brett utbud av framförallt öl och cider med olika nyanser av smaksättning och bryggerikonst.

Idag pressas flera av de lokala bryggerierna att bedriva någon form av besöks- eller restaurangverksamhet för att ha möjlighet att marknadsföra sina produkter. Alternativt erbjuda någon form av mat och dryckesprovning, i enlighet med alkohollagen (2010:1622) som trädde i kraft den 1 januari 2011 som säger att den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården ska kunna erbjuda provsmakning på tillverkningsstället.

Flera bryggerier lyfter också fram att många besökare efterfrågar att få köpa dryck med sig hem och flertalet upplever det som att den servicen efterfrågas i allt större grad. Tilläggas kan också att flertalet av bryggerierna utgör en del av landets levande lands­bygd.

Genom tillåtelse av gårdsförsäljning av öl, vin och cider, skulle dess småskalighet, etablering och företagsamhet stimuleras och stärkas. En överlevnad vore nog svår för många lokala bryggerier i de fall Systembolaget väljer att ta bort det sortimentet. Det skulle vara ett direkt dåligt alternativ och en kombination av dessa båda är fortsatt nödvändig. Att underminera Systembolagets legitimitet för det svenska detaljhandels­monopolet är inget att eftersträva, utan en tydlig samverkan mellan Systembolaget och bryggerierna är en önskvärd riktning, med en alkohollagstiftning som tillåter gårds­försäljning och där detaljhandelsmonopolet kvarstår.

Problematik kring EU-rätten borde inte heller vara ett hinder då det primärt rör sig om ett temporärt beslut som pilotregion. I delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) menar utredningen att gårdsförsäljning kan ske förenligt med EU-rätten och dess slutsats är att det går att införa gårdsförsäljning under de angivna förutsättningarna, men att det måste ske enligt en modell som inte hindrar utländska tillverkare att få sina produkter sålda genom gårdsförsäljning eller att etablera sig i Sverige för att bedriva gårdsförsäljning och så länge modellen för gårdsförsäljning är konsekvent med den svenska alkoholpolitiken.

Region Skåne har under våren 2017 tagit beslut om att låta gårdsförsäljning av öl och vin ske under en provperiod på tre år i Skåne. Frågan har sedan skickats vidare till regeringen och har sedan dess beretts. Den 2 maj 2018 beslutade riksdagen att till­kännage för regeringen att man under förutsättning att Systembolagets detaljhandels­monopol kan upprätthållas bör verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning. Regeringen tittar nu på frågan och vi skånska ledamöter menar att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett förslag enligt vad som framförs i motionen.

 

 

Linda Lindberg (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Bo Broman (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Lars Andersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Patrik Jönsson (SD)

Björn Söder (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Magnus Persson (SD)

Patrick Res

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerat öl, vin och cider så att försäljning av småskaligt egenproducerade drycker blir möjlig och om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen enligt tidigare tillkännagivande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU10
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skåne bör ges möjlighet att testas som pilotregion för gårdsförsäljning av egenproducerat öl, vin och cider och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU10
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.