Sänkt skatt på husbilar

Motion 2019/20:2476 av Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av den höjda skatten för husbilar inköpta i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska turistnäringen har växt under senare år, en bidragande anledning till detta är att den inhemska turismen har ökat.

Antalet registrerade husbilar i Sverige är nu uppe i hela 100 000. De som semestrar i husbil bidrar precis som övriga turister till sysselsättning, tillväxt och utveckling över hela landet, inte minst i glesbygd. Det många husbilsägare beskriver är att de via hus­bilen har fått möjlighet att semestrar också på platser där det inte finns hotell, vilket oftast är landsbygd.

Regeringens planerade skattehöjning från och med den första september 2019 innebär en fördubbling av fordonsskatten från ca 14 000 kronor per år till 28 000 kronor per år. För två år sedan var den genomsnittliga skatten för husbilar ca 5 000 kronor per år. Den höjda skatten innebär en förhöjd fordonsskatt för husbilar inköpta i Sverige under de tre första åren.

För två år sedan betalade en husbilsägare cirka 5 000 kronor per år i skatt. Den 1 juli 2018 höjdes skatten till cirka 14 000 kronor per år och nu ska den dubblas.

Husbilsbranschen och campingen omsätter cirka 15 miljarder kronor per år och av dem kommer 75 procent från inhemsk turism. Det finns 100 000 registrerade husbilar i Sverige och cirka 5 000 personer arbetar inom husbilsbranschen. Skattehöjningen påverkar branschens alla led: återförsäljare, importörer, grossister, underleverantörer


och verkstäder. Den höjda skatten för husbilar inköpta i Sverige bör därför snarast ses över.

 

 

Margareta Cederfelt (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av den höjda skatten för husbilar inköpta i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.