Sänkt bensinskatt

Motion 2019/20:877 av Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta bort indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har genomfört en ny modell för att göra en indexuppräkning av skatterna på drivmedel över tid. Den är satt till konsumentprisindex (KPI) plus två procent. En rad intressenter, såsom t.ex. åkerinäringen och jordbruket, pressas redan i dag av en mycket hård internationell konkurrens. Genom att nya indexuppräkningar på drivmedel införs förvärras den situationen.

Sverige har redan i dag Europas högsta skattetryck på drivmedel samtidigt som vi är ett av Europas till ytan största länder med mycket stora avstånd och långa transport­vägar. Regeringen borde presentera nya förslag som stärker Sveriges konkurrenskraft och underlättar för företag att växa och anställa fler människor, i stället för att öka beskattningen på människors och företags transporter.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta bort indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.