Sänkt bensin- och dieselskatt

Motion 2019/20:1554 av John Weinerhall (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för kraftigt sänkta skatter på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många människor i vårt avlånga land är beroende av bilen för att kunna arbetspendla, hämta och skjutsa barn till träningar och för att handla. Ofta glöms dock Sveriges landsbygd och de som bor där bort i den offentliga debatten. När politiker, ofta av vänsterkaraktär, i klimatets namn vill beskatta bilåkande i allt högre utsträckning blir resultatet istället att landsbygden straffas. Med stora avstånd och dålig eller total frånvaro av kollektivtrafik kommer människor alltid att vara beroende av bilen. Alla människor har heller inte råd att köpa nya miljöbilar.

Därför har regeringens skattechock på bensin och diesel varit ett dråpslag för den svenska landsbygden. Under senare år har vi bensin- och dieselprisen ökat stort och till aldrig skådade nivåer. I oktober i år rusade till och med dieselpriset över 17 kronor per liter. I själva verket ligger bensinpriset på 6 kronor per liter skatter borträknat.

Istället för att täcka de miljökostnader som utsläpp bidrar till har miljöskatterna blivit en kassako för staten. Detta visar en rapport från Timbro om grön skatteväxling från 2016. Bland annat visar denna att koldioxidskatten hade kunnat vara en tredjedel av dagens och att energiskatten på bensin hade kunnat sänkas med två miljarder för att täcka bilens skadeverkningar (2016 års siffror).

I ett första steg är det rimligt att den indexuppräkning som regeringen infört avskaf­fas och i ett andra steg att det utreds hur skatterna på bensin och diesel kraftigt sänks.

 

 

John Weinerhall (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för kraftigt sänkta skatter på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.