Samhällstjänst

Motion 1990/91:Ju627 av Birgit Henriksson och Göran Ericsson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Samhällstjänst ''räddade'' familj, löd rubriken på
tidningen Nämndemannens framsida i nr 4/90. Ändå har det
inte gått lång tid sedan riksdagen fattade beslut om att
fängelsestraff i vissa fall skulle få ersättas av samhällstjänst.
I Malmö hade tingsrätten möjlighet att döma en ung
familjefar till samhällstjänst i stället för fängelse. Både han
och hans hustru anser att det räddat familjen och att
framtiden nu ser ljus ut. Mannen utbildar sig till
byggnadssnickare, han är lärling och ende anställde hos en
byggmästare och får en god och allsidig utbildning.
Domen löd på 100 timmars samhällstjänst i stället för
fängelse. Brottet var inte planerat -- och det hade aldrig
utförts om han varit nykter. Han hade tidigare varit i
klammeri med rättvisan -- även då efter spritkonsumtion.
Mannen använde inte sprit ofta, men när han gjorde det
råkade han lätt illa ut.
Mannen togs denna gång in på häkte -- och den tiden var
den värsta han upplevt. Den har givit honom en rädsla, som
kommer att sitta i hela livet, säger han. Tidningen
Nämndemannen har tidigare försökt få intervjuer med
andra, som dömts till samhällstjänst, men ingen har velat
ställa upp tidigare -- trots löfte om anonymitet.
Sin samhällstjänst fick denne man göra hos
Rikslänkarna. Det innebar att han fick lära sig mycket om
alkohol och dess följdverkningar och för denne man har det
betytt mycket eftersom han ju endast begått brott i onyktert
tillstånd.
I Malmö hade man fram till mitten av oktober 1990 dömt
22 ungdomar till samhällstjänst. Av dessa var då sex klara
med sin påföljd. Fem har fått domarna undanröjda, i tre fall
har de inte skött sin samhällstjänst, i två fall har de begått
nya brott. Domen har förvandlats till fängelse. Nio
rättegångar stod på tur där man kunde tänka sig att döma
till samhällstjänst.
Man har även i andra länder en god erfarenhet av
samhällstjänst. Den kan, genom att den skapar kontakt
med andra människor med annat synsätt och som erbjuder
ett kontaktnät, bryta en brottslig bana innan den har
permanentats. Men trots att vi är mycket positivt inställda
till samhällstjänst, anser vi att riksdagen måste ändra
beslutet.
Det allvarliga i det beslut, som riksdagen fattade, är att
samhällstjänst endast får utdömas på fem platser i landet, i
Malmö, Helsingborg, Uppsala, Gävle och Linköping. Detta
skapar olikhet inför lagen. I till exempel Västerås eller
Örebro döms lagöverträdare till fängelse för samma brott,
som på andra platser med ungefär liknande struktur och
brottsutveckling skulle kunna ge ''bara'' samhällstjänst.
I dag styr alltså nästan slumpen vad en ung
lagöverträdare kan dömas till för straff. Det beror på inom
vilket tingsrättsområde brottet begåtts och/eller var den
dömde bor. Detta kan inte accepteras i ett rättssamhälle.
Det är även oacceptabelt att döma till samhällstjänst.
Domen bör vara fängelse, men straffet skall kunna
omvandlas till samhällstjänst. Den dömde vet då att
fängelse omedelbart följer om han/hon inte fullföljer eller
sköter sin samhällstjänst.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändrad
lagstiftning beträffande samhällstjänst i enlighet med vad
som i motionen anförts.

Stockholm den 24 januari 1991

Birgit Henriksson (m)

Göran Ericsson (m)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändrad lagstiftning beträffande samhällstjänst i enlighet med vad som i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändrad lagstiftning beträffande samhällstjänst i enlighet med vad som i motionen anförts.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.