Samhällets stöd och uppmuntran till landets samlare

Motion 2022/23:1904 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett förslag på att underlätta för landets samlare och tillgängliggöra samlingarna för allmänheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många av landets samlare gör ett stort jobb med att bevara, restaurera och vårda olika saker och prylar. Detta görs av eget stort intresse och utan någon form av ersättning från staten. Detta är en verksamhet som vi sällan lyfter upp och som är privat och fungerar utan inblandning från samhället, vilket är mycket bra. Många samlingar upptäcks inte förrän samlaren själv säljer samlingen eller att dödsboet säljer samlingen. Men arbetet med att samla ihop saker och skapa en historia och ett sammanhang runt dessa föremål är en viktig uppgift som samhället borde uppskatta än mer och försöka ta vara på bättre och värdera högre än vad man normalt gör. Samhället skulle kunna vara mer behjälpliga med att kunna hjälpa till att visa upp samlingen, underlätta regelverk runt samlingar så som till exempel att samla på veteranfordon eller historiska vapen. Samhället borde vara ett stöd för samlarna istället för att med lagar och regler försvåra för samlarna. Samhället borde göra mer för att hjälpa uppmuntra och underlätta för landets olika samlare och därmed hjälpa till att vårda vårt kulturarv.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett förslag på att underlätta för landets samlare och tillgängliggöra samlingarna för allmänheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.