Rotavirusvaccination

Motion 2014/15:1717 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka barnavårdscentralernas vaccinationsprogram till att omfatta även rotavirus.

Motivering

Småbarnsåren är en stor källa till glädje, men också till stor oro. Många är de prövningar och påfrestningar som ett litet barn skall utsättas för och likaså dess föräldrar. Lyckligtvis bor vi i ett av de länder där sjukvård och trygghetssystem är mycket omfattande. Barnavårdscentralernas regelbundna undersökningar och kontroller av barnen, liksom de vaccinationsprogram som kostnadsfritt finns, gör att många av de sjukdomar som tidigare ledde till både svåra skador, och t.o.m. till döden, idag helt kan undvikas.

 

Därför är det förvånande att det ordinarie vaccinationsprogrammet inte erbjuder vaccin mot rotavirus. Rotavirus är en vanlig orsak till magsjuka och kan ibland leda till svåra diarréer. Rotavirus är den vanligaste orsaken till magsjuka hos barn som är mellan sex månader och två år. Det är smittsamt och kan vara svårt att stoppa, till exempel inom familjen eller på en förskola. Mellan tre och fem barn per 1 000 barn under fem års ålder vårdas varje år på sjukhus för rotavirusdiarré. De flesta av dessa barn är då så medtagna p.g.a. uttorkning att de kräver akuta insatser. De flesta av dessa barn klarar sig, men fortfarande inträffar i Sverige dödsfall p.g.a. att vårdnadshavarna inte tillräckligt tidigt uppfattar hur sjukt barnet är. Därför är detta en farlig sjukdom som faktiskt kan vara livshotande. Det är en av de sjukdomar som skördar flest dödsoffer bland små barn i u-länder.

 

Idag finns det två beprövade vacciner som kan ges till barn mellan sex och 25 veckors ålder. Dessa vacciner används av många andra länder. Men dessa vaccinationer ingår inte inom barnhälsovårdens ordinarie vaccinationsprogram. Dock kan BVC hänvisa till vårdcentraler eller vaccinationsmottagningar, där man för egen kostnad kan få rotavirusvaccin till sina barn. Denna kostnad är för många ganska stor och det kan innebära att man väljer bort denna utgift. Detta stämmer inte överens med ett Sverige där barn skall ha samma rättigheter och möjligheter.

 

Rotaviruset är enormt påfrestande för ett litet barn och kan i svåra fall innebära dödsfall. Många länder erbjuder vaccin mot rotavirus sedan drygt tjugo år tillbaka, men inte Sverige som är ett av världens främsta välfärdsländer. Därför föreslås att regeringen överser möjligheten till att utöka barnavårdscentralens ordinarie vaccinationsprogram så att även vaccination för rotaviruset finns med inom det ordinarie vaccinationsprogrammet.

.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka barnavårdscentralernas vaccinationsprogram till att omfatta även rotavirus.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.