Till innehåll på sidan

Rikets styrelse, Allmänna val

Motion 2003/04:K420 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 1, anslag 46:1 Allmänna val för budgetåret 2004 225.000.000 kr i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motiv för våra förslag

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2004 att inför Europaparlamentsvalet anslå tio miljoner kronor för en ny demokratisatsning, detta bl.a. i syfte att öka valdeltagandet i parlamentsvalet.

I en demokrati är det partiernas uppgift att övertyga väljarna om att de bör rösta. Vi motsätter oss därför regeringens särskilda demokratisatsning om 10 miljoner kronor i samband med valet till Europaparlamentet 2004.

Stockholm den 6 oktober 2003

Gunnar Hökmark (m)

Henrik S Järrel (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Hillevi Engström (m)

Cecilia Magnusson (m)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen anvisar till utgiftsområde 1, anslag 46:1 Allmänna val för budgetåret 2004 225.000.000 kr i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.