Regler och byråkrati vid offentliga upphandlingar

Motion 2022/23:376 av Gudrun Brunegård (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-18
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av möjliga sätt att förenkla reglerna kring upphandlingar för att undvika dubbelarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag har många kommuner omfattande problem med bristande affärsmässighet och tungrodd byråkrati vid offentliga upphandlingar. Det är ett problem vad gäller att kunna garantera medborgarna en viss service men också ett slöseri av resurser.

I en debattartikel i Vimmerby Tidning den 31 oktober 2022 skriver en företagare inom omsorgssektorn om den bristande effektiviteten när det kommer till upphandlingar.

Företagaren lyfter upphandling av gruppbostäder enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) som ett tydligt exempel. Gruppbostäder är tillståndspliktiga verksamheter. För att få bedriva en sådan verksamhet krävs tillstånd för verksamheten, i detta fall från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). I samband med tillståndsansökan ska företaget lämna in om­fattande dokumentation av ägarens bakgrund, lokalernas utformning, bemanning, före­ståndarens utbildning med mera.

När kommunen sedan upphandlar platser på gruppboendet begär även de in om­fattande dokumentation från företaget. Det handlar i regel om samma material som redan har lämnats till och godkänts av Ivo. Företagaren beskriver hur detta innebär att företaget ännu en gång måste sammanställa informationen, ofta med olika marginella skillnader beroende på vilken information som efterfrågats eller i vilket format som det ska lämnas. Detta innebär ett dubbelarbete som kan ta flera arbetsdagar i anspråk. Det är inte heller bara företaget som drabbas utan även det offentliga när tjänstemän återigen ska lägga tid på att granska informationen från företaget.

Företagaren beskriver att ett mer effektivt sätt att säkerställa att allt är i sin ordning vore att upphandlande myndighet begär in ett aktuellt registerutdrag från Ivo, som visar att företaget har tillstånd att bedriva verksamhet för den målgrupp kommunen önskar upphandla platser för.

Ett annat möjligt alternativ som lyfts i debattartikeln är en samordning inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), så att upphandlande kommuner begär in samma information, i samma format.

Förslagen ovan skulle snabbt kunna spara tid för både företag och det offentliga i upphandlingsprocesserna. Därmed skulle det också spara pengar åt skattebetalarna. Nya, förenklade, regler för upphandling trädde i kraft den 1 februari 2022. Lagändringarna innebar steg i rätt riktning, men även förenklingar av inhämtning och lämnande av information behövs för att undvika dubbelarbete och minska byråkratin.

 

 

Gudrun Brunegård (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av möjliga sätt att förenkla reglerna kring upphandlingar för att undvika dubbelarbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.