Regiondifferentierad bensin- och dieselskatt

Motion 2019/20:1474 av Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för en regiondifferentierad bensin- och dieselskatt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många i vårt avlånga land är i behov av bilen för att få vardagen att gå ihop. Att trans­portera sig med en vanlig bensin- eller dieselbil har dock blivit allt dyrare och en stor andel av kostnaden för ägande och brukande av sådana bilar är drivmedlet. Trots ett flertal löften under valrörelsen år 2014 om att inte höja drivmedelsskatterna valde den tidigare rödgröna regeringen att under förutvarande mandatperiod höja just skatterna på bensin och diesel, till många företags och privatpersoners förtret. Även i budgetproposi­tionen för år 2020 föreslås drivmedelsskattehöjningar, med januariöverenskommelse­partiernas goda minne.

I stora delar av landet finns ingen adekvat kollektivtrafik att tillgå. För att ta sig till och från jobbet, sina vänner, affären och nöjen etc. så krävs bilen. Bilen är en enorm frihet för väldigt många människor och den ska värnas!

Det är nödvändigt att vi, i takt med övriga västvärlden, går mot en mer hållbar användning av fossila bränslen för att till sist bli helt fossilfria, men vi får inte slå ut Sverige och Sveriges gles- och landsbygd på kuppen. Därför bör det utredas hur framför­allt länen norr om Dalälven, med till stora delar kollektivtrafiksvaga områden, skulle kunna få tillgång till lägre beskattat drivmedel genom regiondifferentierad bensin- och dieselskatt. Dessa läns och kommuners invånare tillhör nämligen inte ett stödområde, som JÖK-partierna felkalkylerat hävdar. Befolkningen norr om Dalälven är en grund­förutsättning för att Sverige ska kunna fungera.

 

 

Viktor Wärnick (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för en regiondifferentierad bensin- och dieselskatt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.