Rätten till daglig verksamhet

Motion 2008/09:So433 av Laila Bjurling och Ann-Christin Ahlberg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-06
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om funktionshindrade personers rätt till daglig verksamhet enligt LSS.

Motivering

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller för dem som ingår i någon av lagens personkretsar. I den första personkretsen ingår personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. I den andra ingår de som i vuxen ålder fått en hjärnskada, och i den tredje personkretsen ingår personer med fysiska eller psykiska funktionshinder.

Enligt 5 § LSS ska lagen ge dem som ingår i personkretsarna möjlighet att leva som andra. Den ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Trots detta innehåller lagen en inbyggd orättvisa. 9 § LSS innehåller en lista på tio stödinsatser, som den enskilde har laglig rätt till. Men personer med funktionshinder, som ingår i den tredje personkretsen, har bara rätt till 9 av dessa 10 stödinsatser. De har förnekats rätten till daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

Att lagen på detta sätt diskriminerar en grupp kan inte anses främja jämlikhet i levnadsvillkoren. LSS motverkar sitt eget syfte så länge som en personkrets diskrimineras jämfört med de andra. Därför bör även personer med funktionshinder få rätt till insatsen daglig verksamhet enligt LSS.

Stockholm den 30 september 2008

Laila Bjurling (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om funktionshindrade personers rätt till daglig verksamhet enligt LSS.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.