Till innehåll på sidan

Rätt till ersättning vid avspärrning

Motion 2018/19:2607 av Karin Enström (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna för anhöriga till brottsoffer att få ersättning på grund av avspärrningar eller andra tvångsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avspärrning är en tvångsåtgärd som görs av polis och åklagare vid exempelvis mord. Frågan om ersättning på grund av avspärrningar eller andra tvångsåtgärder har före­kommit under lång tid. Fall har förekommit där brottet begåtts i mordoffrets bostad och bostaden spärras av under mordutredningen. Under utredningen står familjen för de löpande kostnaderna för drift av hus som fastighetsavgift, hemförsäkring, eluppvärm­ning, vatten och avlopp. Exempelvis har det förekommit fall där familjer uppgett att de betalat nära 70 000 kronor innan de får full tillgång till huset, utgifter som inte täcks av någon försäkring.

Om man som brottsoffer inte godtar Justitiekanslerns beslut, kan man väcka talan mot staten. Nackdelarna med detta är att den som förlorar kan få stå för rättegångs­kostnaderna.

Staten är beroende av att människor ställer upp mot kriminalitet. Det ligger i statens intresse att skydda brottsoffren – annars riskeras statens förtroende att urholkas.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna för anhöriga till brottsoffer att få ersättning på grund av avspärrningar eller andra tvångsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.