Porto för Öresundsregionen

Motion 2010/11:T333 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten i ägardialog med Posten AB klargör det önskvärda i ett gemensamt porto för Sverige och Danmark med ett möjligt första steg i ett gemensamt porto för Öresundsregionen.

Motivering

Ett brev postat i Ängelholm i Skåne till Luleå i Norrbotten, alltså över 1 500 kilometer bort, kommer i normalfallet att vara framme över natten och kosta 6 kronor i porto. Ett brev från Helsingborg till den danska grannkommunen Helsingör tar vanligtvis längre tid än ett dygn på sig att komma fram och kostar 12 kronor i porto för att fraktas några få kilometer över Öresund. För många boende i Sydsverige är det troligtvis mer naturligt och självklart att ha kontakter med Danmark än med norra Sverige. Då kan olika porton och leveranstider uppfattas som märkliga. Med fler och fler danska medborgare boende på den skånska sidan och svenskar som arbetar i Danmark är det naturligt med ett växande postutbyte över Öresund.

För boende i Skåne framstod det på inget sätt konstigt att Post Danmark A/S med sina röda brevlådor och Posten AB i Sverige med sina gula lådor gått samman i ett gemensamt bolag. Det är en nordisk utveckling att bejaka som glädjande och som godkänts av EU-kommissionen den 21 april 2008. Just genom fusionen borde det dock vara enklare än någonsin tidigare att också fundera på ett gemensamt porto länderna emellan eller åtminstone ett speciellt Öresundsporto för Skåne och Själland.

Utöver brev handlar det om paket och andra försändelser som naturligt växlas mellan Sydsverige och Danmark. Integrationen är viktig och kan ytterligare underlättas.

Utöver under lång tid framförda önskemål från Föreningen Norden och dess lokalavdelningar har även Region Skåne nu engagerat sig i frågan genom ett brev till Posten AB i Stockholm. Region Skåne framhåller både värdet med ett speciellt Öresundsporto utifrån integrationsaspekten och värdet av att främja tillväxt.

Stockholm den 26 oktober 2010

Hans Wallmark (M)

Christer Akej (M)

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anders Hansson (M)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Jonas Jacobsson (M)

Christine Jönsson (M)

Olof Lavesson (M)

Kajsa Lunderquist (M)

Göran Montan (M)

Gunilla Nordgren (M)

Margareta Pålsson (M)

Patrick Reslow (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Boriana Åberg (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten i ägardialog med Posten AB klargör det önskvärda i ett gemensamt porto för Sverige och Danmark med ett möjligt första steg i ett gemensamt porto för Öresundsregionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.