Till innehåll på sidan

Översyn av regelverket för sjukvårdsanställda för att kunna kvarstå i tjänst till 69 år

Motion 2018/19:1672 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att anställda inom sjukvården i högre grad arbetar kvar till 69 år, förutsatt att det är lämpligt med tanke på arbetets art och patientsäkerheten, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi i Sverige blir allt friskare och lever allt längre. Detta är glädjande och innebär många positiva saker för såväl den enskilde som Sverige som nation. När den allmänna pensionsåldern på 65 år infördes år 1976 var den förväntade medellivslängden cirka 72,2 år för män och 78,1 år för kvinnor enligt Statistiska centralbyrån. Av dem som föds idag väntas nära hälften bli över 100 år gamla.

När människor lever allt längre blir också åldersrelaterade sjukdomar allt vanligare. I framtiden kommer de att kräva allt mer av sjukvårdens resurser. Det ställer särskilda krav på att personalförsörjningen inom sjukvården fungerar framöver. För att kunna lösa det framtida behovet av sjukvårdspersonal, och i förlängningen garantera en god kvalitet i sjukvården, krävs det att vi kan både attrahera ung och ny personal och behålla äldre personal.

Alliansregeringen gjorde reformer för att uppmuntra och underlätta för äldre medar­betare att stanna kvar på arbetsmarknaden. Bland annat införde alliansregeringen ett större jobbskatteavdrag för alla över 65 år. Det blev också mer förmånligt för företag att behålla och nyanställa äldre medarbetare, i och med att den särskilda löneskatten togs bort för alla över 65 år. Alliansregeringen sänkte även arbetsgivaravgifterna för äldre. Den rödgröna regeringen har däremot valt att gå i en annan riktning och har gjort det dyrare att anställa äldre genom att höja inkomstskatten för alla som är över 65 år den 1 januari 2015.

Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ger anställda rätten att kvarstå i anställning tills de fyller 67 år. I och med att vi lever längre och blir allt friskare finns det många som önskar få jobba kvar på sin arbetsplats av olika skäl. På Moderaternas arbetsstämma föreslog vi därför att rätten att kvarstå i anställning enligt LAS utvidgas till 69 år. Tyvärr finns det idag oftast inte samma möjligheter att arbeta kvar inom sjukvården efter att anställda har passerat 67 år. Detta trots att många medarbetare är friska, kan fullgöra sitt arbete på ett fullgott och patientsäkert sätt och vill arbeta kvar. Att ett stort antal människor, ofta rutinerad personal, vill arbeta vidare är en tillgång för vårt samhälle och någonting som sjukvården skulle kunna bli bättre på att tillvarata.

Jag föreslår därför att regeringen överväger att göra en översyn av regelverket för sjukvårdsanställda att kvarstå i anställning till 69 år, förutsatt att de själva vill och det är lämpligt med tanke på arbetets art och patientsäker

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att anställda inom sjukvården i högre grad arbetar kvar till 69 år, förutsatt att det är lämpligt med tanke på arbetets art och patientsäkerheten, och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Socialutskottet
    Betänkande 2018/19:SoU8

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.