Översyn av länsstyrelsernas verksamhet

Motion 2022/23:1967 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av länsstyrelsernas verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver effektivisera och minska ner på landets byråkrati och dess kostnader.

Ett sådant arbete borde vara att se över länsstyrelsernas arbete och ansvarsområden och även se över om det är möjligt att eventuellt avveckla länsstyrelserna helt på sikt.

Vissa av arbetsuppgifterna kan med lagändringar och förenklingar tas bort, andra uppgifter kan fördelas till kommuner eller regioner och några av uppgifterna kan säkert läggas på annan myndighet.

Om Sverige ska klara landets huvuduppgifter, skola, vård och trygghet måste vi vara beredda på att minska ner och effektivisera kostnaderna för den offentliga byråkratin i Sverige.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av länsstyrelsernas verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.