Om modern brottslighet

Motion 2017/18:479 av Mathias Tegnér (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-28
Granskad
2017-09-28
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en spärrfunktion hos Bolagsverket och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svindel mot välfärdstjänster och tillkännager detta för regeringen.

Spärrfunktion hos Bolagsverket

Det är få saker vi med säkerhet vet. Ibland sägs det att en bara vet att en har fötts och att en kommer dö. Om det är riktigt eller ej är väl en fråga för filosofin.

Hur som haver, tyder mycket på att den moderna brottsligheten och kriminella grupperingar har skiftat både utseende och modus operandi. Om han, för det är ofta en han, under förra årtusendet använde dynamit och kofot, så har han idag ofta e-legitimation och andra typer av moderna verktyg.

Det finns en risk att organiserad brottslighet idag bland annat finansierar sin verksamhet genom att begå en stor mängd brott av ekonomisk karaktär, där risken för upptäckt är liten. Det är mycket enkelt att starta ett företag, vilket är bra. Samtidigt är det viktigt att personer som dokumenterat missbrukar de institutionaliserade organisationsformer som finns, inte ges möjlighet att fortsätta göra så. Det bör därför finnas någon form av spärrfunktion vid nystart av bolag samt bolagsförvärv. Därför måste ett dylikt direktiv ges Bolagsverket.

Vad som ovan anförs om Bolagsverket bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Svindel mot välfärdstjänster

Under det senaste decenniet har brottslighet som tar sin utgångspunkt i att komma över pengar avsedda för välfärdstjänster inom offentlig sektor. Detta är en konsekvens av de många reformerna inom området, och för att inte förtroendet för offentlig sektor och skatteinbetalning ska erodera måste denna kriminalitet stoppas omgående och med emfas. Det är naturligtvis av vikt att varje reform utvärderas på egna ben, men liksom att det finns en poäng med att sammanställa det fusk som bedöms finnas inom våra försäkringssystem torde det finnas en poäng med att årligen sammanställa en bedömning av den totala svindel som begås mot olika typer av välfärdstjänster.

Vad som ovan anförs om svindel mot välfärdstjänster bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

 

Mathias Tegnér (S)

 

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en spärrfunktion hos Bolagsverket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svindel mot välfärdstjänster och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.