Till innehåll på sidan

Offentlig upphandling av nöt- och fläskkött

Motion 2016/17:2058 av Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentlig upphandling av nöt- och fläskkött bör ske från producenter som ligger i nivå med den svenska lagstiftningen om djurhållning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige har världens mest strikta djurskyddslagstiftning för nöt- och fläskköttsproduktion. Det är bra eftersom det leder till att svenska kor och grisar påvisar ett bättre hälsotillstånd än motsvarande djur inom andra EU-länder. Det finns inget annat land inom EU som har så låg förekomst av salmonella som i Sverige och även antibiotikabehandlingen av köttdjur är den lägsta inom EU. Ju lägre användning av antibiotika ju lägre är naturligtvis risken för utvecklandet av antibiotikaresistens hos människor.

Men den strikta djurskyddslagstiftningen skapar högre produktionskostnader för svenska nöt- och fläskköttsproducenter. Detta leder till snedvridna konkurrensförutsättningar i förhållande till utländska producenter.  Konsekvensen blir en betydande utslagning av svenska producenter samt att den nöt- och fläskköttsproduktion som sker under det striktaste djurskyddet tappar marknadsandelar.

Det är inte rimligt att offentlig upphandling av nöt- och fläskkött sker från aktörer som, enligt svensk djurskyddslagstiftning, bedriver olaglig djurhållning. Offentlig upphandling av nöt- och fläskkött bör därför ske enligt de djurskyddsregler som ligger i nivå med den svenska lagstiftningen.

 

 

t

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentlig upphandling av nöt- och fläskkött bör ske från producenter som ligger i nivå med den svenska lagstiftningen om djurhållning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.