Nollvisionen för självmord

Motion 2014/15:471 av Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-06
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nollvisionen för självmord.

Motivering

Sjukskrivningarna ökar och det är framför allt de psykiska diagnoserna som står för ökningen. Samtidigt nås vi av alltmer oroande rapporter om kris och nedskärningar i psykvården. Öppenvården inom psykiatrin klarar på många håll inte trycket från alla som behöver hjälp. Samtidigt sker nedskärningar inom slutenvården, vilket slår mot de mest behövande och dessutom ökar trycket på öppenvården ytterligare. Till och med personer som är självmordsbenägna riskerar att bli hemskickade när de söker hjälp, på grund av brist på vårdplatser.

Tidiga utskrivningar förekommer också för att platsbristen är så extrem. Man skickar inte hem en patient med ett ben som bara är till hälften gipsat. Men en människa i psykisk kris kan i värsta fall bli hemskickad utan att vara färdigbehandlad. Besparingarna i psykvården går ut över patientsäkerheten. Det finns en överhängande risk att fler kommer att försöka ta livet av sig när det är så svårt att få hjälp.

Ungefär 1 100 personer tar sitt liv varje år i Sverige. Cirka hälften av dem hade haft kontakt med hälso- och sjukvården under sin sista månad i livet. Enligt Socialstyrelsen hade förebyggande vårdinsatser i många fall kunnat förhindra självmordet.

Nollvisionen mot självmord förpliktigar och regeringen bör i framtiden överväga åtgärder för att den ska uppnås.

.

Hillevi Larsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nollvisionen för självmord.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.