Nedläggning av den nuvarande Kemikalieinspektionen

Motion 2015/16:805 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-02
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen måste klara att handlägga sina ärenden inom lagens tidsramar och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen måste klara att handlägga ärendena enligt lagens tidsram senast innan 2016 års utgång och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att växtodlings- och lantbrukspreparaten så snart som möjligt bör brytas loss från nuvarande myndighet och läggas i en egen myndighet med en större kunskap och effektivitet på området och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nya myndigheten med fördel kan placeras i lantbrukstäta områden såsom Västra Götaland eller Skåne och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges bönder riskerar att inte få sina nya växtskyddsmedel i tid vilket medför stora ekonomiska förluster för enskilda lantbrukare, produktionsbortfall och en ökad import av livsmedel. Kemikalieinspektionens långa handläggningstider för växtskyddsmedel och kemikalier för lantbruket i allmänhet är helt oacceptabelt långa. EU och Sverige har samma regler att följa och det som är möjligt att göra i andra EU-länder tar längre tid i Sverige att genomföra. Nuvarande kemikalieinspektion har haft många år på sig att rätta till arbetssätt och kunskapsnivåer och se till att budgeten går ihop. Detta har inte lyckats trots att man tillfört mer pengar och gett myndigheten tid att lösa problemet. Det samarbete som finns mellan länder i Europa för att godkänna kemikalier är bra och kan säkert utvecklas ännu mer. Det viktiga är att Sverige också följer de rekommendationer och beslut som man gemensamt kommit fram till om ett nytt preparat. Sverige kan inte som nu göra om hela processen och ifrågasätta det gemensamma arbetet och dess slutsatser. Nu vill myndigheten ha mer pengar och mer tid för att komma ikapp men ambitionen är inte högre än att det ska få ta till 2019. Så länge kan inte Sveriges bönder och svensk växtodling vänta på att en svensk myndighet ska klara av sina uppgifter. Därför bör man ta ett omtag och bryta ur växtskyddsprövningen och övriga kemikalier som har med svenskt lantbruk att göra och lägga det i en n, mer effektiv myndighet. Dessutom bör den nya myndigheten placeras utanför Stockholm då större delen av växtodlingen i Sverige ligger utanför Stockholms innerstad. En lämplig placering skulle kunna vara i Västra Götaland eller i Skåne. Kemikalieinspektionen har anmälts till Justitiekanslern för sina för långa handläggningstider. Kemikalieinspektionen har fått mer pengar, ca 10 extra miljoner för budgetåret 2015. Myndigheten klarar ändå inte att leva upp till EU:s krav på ett avgörande av ärenden inom tolv månader. Detta medför att myndigheten inte klarar sitt uppdrag och sitt ansvar att handlägga ansökningar och godkännande av bekämpningsmedel inom rimlig tid. Detta är allvarligt för företag och lantbruket i Sverige.

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen måste klara att handlägga sina ärenden inom lagens tidsramar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen måste klara att handlägga ärendena enligt lagens tidsram senast innan 2016 års utgång och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att växtodlings- och lantbrukspreparaten så snart som möjligt bör brytas loss från nuvarande myndighet och läggas i en egen myndighet med en större kunskap och effektivitet på området och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nya myndigheten med fördel kan placeras i lantbrukstäta områden såsom Västra Götaland eller Skåne och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.