Till innehåll på sidan

Närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentlig upphandling

Motion 2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentliga upphandlingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den offentliga upphandlingen uppgår till cirka 600 miljarder kr per år. Livsmedelsinköpen till skolor, äldreboenden, hälso- och sjukvården omfattar stora belopp. Vi strävar hela tiden mot ett hållbart samhälle och detta borde medföra krav på att de offentliga livsmedelsupphandlingarna i Sverige i allt väsentligt borde genomsyras av mer inköp av nämnda produkter. Det finns synnerligen goda skäl för detta. Primärproducenterna måste få mer incitament, inte bara via de traditionella privatkonsumentledet att ställa om till hållbar produktion. De stora volymerna kommer från den offentliga upphandlingen och det har inte bara ett symboliskt värde, utan också ett omfattande ekonomiskt dito som inte kan underskattas, inte minst avseende affärsrisker och långsiktighet. När det gäller till exempel tillgången på ekologiska livsmedel måste vi importera från utlandet för att täcka de svenska behoven. Det är dags att ta nästa steg mot ett hållbart samhälle och se över hur såväl närproducerade som ekologiska svenska livsmedel kan vinna fler offentliga upphandlingar i Sverige.

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentliga upphandlingar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.