Motverkande av ungas tobaksrökning

Motion 2023/24:2596 av Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-05
Granskad
2023-10-05
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att successivt höja åldersgränsen för inköp av cigaretter och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det olagligt att köpa ut, sälja eller ge bort cigaretter till en person yngre än den gällande åldersgränsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder konsensus om att tobaksrökning är skadligt för oss. Enligt WHO (World Health Organization) dör cirka sju miljoner människor av rökning varje år världen över. Av dessa beräknas mer än sex miljoner personer dö till följd av att de själva röker och ungefär 890 000 dör på grund av att de utsätts för andras rökning. En undersökning som Karolinska institutet gjorde år 2010 visade att tobaksrökning orsakar ca åtta procent av den totala sjukdomsbördan i Sverige. Tobaksrökning har även identifierats som en riskfaktor för minst 28 sjukdomar som till exempel lungcancer och andra cancer­sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar och infektioner i andningsorganen såsom KOL med mera.

Förutom att rökning orsakar många dödsfall årligen och är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer är den också ett miljöproblem. Den enorma mängd fimpar som årligen slängs på marken runt om i Sverige innehåller gifter som läcker ut i naturen. Det är därför av flera anledningar angeläget att förhindra att nya generationer blir rökare.

Dock så är cigaretter fortfarande lagligt i Sverige och att förbjuda rökning på fler och fler platser i syfte att utrota rökning kan uppfattas som en häxjakt. Det vore därför mer rimligt att de som röker idag får hjälp med att sluta samtidigt som vi förhindrar att fler börjar röka. Genom att successivt höja åldersgränsen för inköp av cigaretter med ett år i taget så skulle rökningen kunna fasas ut. De som idag är yngre än 18 år, och således inte får köpa cigaretter, skulle inte heller efter sin 18-årsdag lagligen kunna göra det. Att även göra det till en brottslig handling att köpa ut, sälja eller ge bort cigaretter åt någon som inte har åldern inne, likt de lagar som idag finns gällande alkohol, skulle också förhindra langning. Förhoppningsvis skulle dessa förslag, tillsammans med andra tobaksstävjande åtgärder, leda till att vi faktiskt får en första ”non smoking generation” på riktigt.

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att successivt höja åldersgränsen för inköp av cigaretter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det olagligt att köpa ut, sälja eller ge bort cigaretter till en person yngre än den gällande åldersgränsen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2023/24:SoU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.