Möjlighet till nationell vaccintillverkning

Motion 2020/21:3313 av Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka kostnader och möjligheter för att upprätta en nationell vaccinfabrik som kan användas i krislägen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har visat sig vara dåligt rustat för krissituationer. Det handlar om många olika delar men tillgången till vaccin är en del som visat sig vara en svag länk.

För Kristdemokraterna är det viktigt att säkra tillgången till vaccin. Nu under covid-19-pandemin har Sverige valt att ingå i det avtal som EU-kommissionen ingått med svensk-brittiska Astra Zeneca om att leverera 6 miljoner doser till Sverige, i ett första skede. Efter det kan det bli möjligt att få levererat många fler doser. Samarbete inom EU är en nyckel när det gäller vaccinfrågan.

För cirka 10 år sedan så gjordes emellertid en utredning kring vad kostnaden skulle vara att upprätta en svensk vaccinfabrik, gällande investeringar och driftskostnader. Då var bedömningen att en fabrik i normala fall skulle kunna bära sina kostnader genom annan tillverkning, men den ekonomiska vinsten under kristid är stor.

Det är viktigt att inte politiker styr var läkemedelstillverkningen är, och EU-sam­arbetet är viktigt och så även när det gäller vaccin. Men att helt förlita sig på att andra löser uppgiften med vaccin och att tillverkningen i världen skulle, vid en given situa­tion, vara tillräckligt stor är inte hållbart i längden.

Då Sverige inte har en egen vaccinproduktion är vi, trots våra goda samarbeten inom EU och överenskommelser med vaccinföretag, i ett utsatt läge i kristider. Detta har inte minst covid-19-pandemin visat, när gränserna under våren stängdes i ett antal länder och läkemedelsleveranser och andra nödvändiga produkter stoppades. Sverige bör därför undersöka möjligheten att än mer öka beredskapen vid en kris.

 

 

Larry Söder (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka kostnader och möjligheter för att upprätta en nationell vaccinfabrik som kan användas i krislägen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.