Till innehåll på sidan

Möjlighet att förvara och visa vissa kulturarvsföremål i deras hemort

Motion 2022/23:417 av Staffan Eklöf (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-18
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att möjliggöra ett hemortsundantag för lokal förvaring av de för bygden allra viktigaste lokala arkivhandlingarna, utan att äventyra bevarandet av dessa, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges äldsta bevarade privilegiebrev undertecknades av kung Magnus Ladulås Birgersson den 18 maj år 1284 och gav Jönköping stadsrättigheter. Den 18 maj varje år kan Jönköpingsborna beskåda detta fantastiska kulturföremål. Det är svindlande att se originaldokumentet på sin rätta plats. Gamla och nya Jönköpingsbor kan knyta an till den starka identiteten och besökare kan njuta av äktheten i ett historiskt minne.

Privilegiebrevet har funnits i staden i 737 år och har överlevt tre stadsbränder och många krigshärjningar. Riksarkivet har nu begärt att privilegiebrevet ska skickas till det nationella arkivet och fått rätt i en dom från Stockholms tingsrätt. Man menar att Jönköping ska få en fin kopia.

Riksarkivet har bland annat ansvar för bevarande och tillhandahållande av Sveriges arkivhandlingar. Ansvaret omfattar att säkerställa en nationell överblick över hand­lingarna. De ska kunna studeras som en helhet, till exempel av forskare. Jag menar att för denna överblick är informationen från föremålen viktigare än föremålen i sig, medan för den kulturarvsfunktion och den identitetsskapande funktion som kulturföremål har i sin rätta omgivning är själva föremålen i original viktiga.

Lagstiftningen om arkivhandlingar bör kompletteras med ett så kallat hemorts­undantag. Det skulle vara ett undantag från Riksarkivets rätt och skyldighet att förvara sådana arkivhandlingar som har synnerligen stor betydelse för en ort. Undantaget skulle åberopas av kommunen och Riksarkivet skulle kunna ställa krav på hur handlingen ska förvaras, så att den tryggt kan bevaras. Om kraven uppfylls ska Riksarkivet inte kunna kräva att föremålet flyttas till Landsarkivet.

Jag anser att regeringen bör möjliggöra ett hemortsundantag för lokal förvaring av de för bygden allra viktigaste lokala arkivhandlingarna, utan att äventyra bevarandet av dessa.

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att möjliggöra ett hemortsundantag för lokal förvaring av de för bygden allra viktigaste lokala arkivhandlingarna, utan att äventyra bevarandet av dessa, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.