Minska den osunda konkurrensen för svenska åkare

Motion 2019/20:2403 av Sofia Westergren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att miljözon ska gälla för utlandsregistrerade bilar på samma sätt som svenska bilar och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att brott mot miljözon ska märkas på trafiktillståndet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att trängselavgifter ska gälla för utlandsregistrerade bilar på samma sätt som svenska bilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under lång tid har svenska åkare som följer lagar, regler, betalar avtalsenliga löner och korrekt arbetsmiljö slagits ut från branschen. Hoppfull om att problemet idag är så pass tydligt så riksdagen är redo att ställa sig bakom en total översyn för att göra nödvändiga åtgärder för att minska den negativa snedsits som lagliga företagare inom åkerinäringen idag känner. Den här motionen inkluderar några saker för att justera upp snedsitsen men listan om löner, skatter, dieselkostnader osv kan göras mycket längre och behöver också inkluderas i en översyn.

Dagens miljözoner i storstäderna är dålig miljöpolitik. Miljözonerna gäller inte utlandsregistrerade bilar. Kostnaden för att byta ut fordon tidigare än vad som är ekono­miskt lönsamt skapar ytterligare kostnader för den svenske åkaren. Samma fordon kan säljas till ett annat land och köras in i den svenska stadens miljözon, kanske på en upphandling som konkurrerade ut den svenske åkaren. Det här är riktigt dålig miljö­politik! Den svenska miljöpolitiken tenderar att flytta problemet till något annat land och i samma moment försvåra för den svenska företagaren. I det större perspektivet saknas miljönyttan, eftersom äldre bilar flyttar till annat land och körs vidare där.

Idag är det en dålig kontroll på om fordon inom miljözon får vara där eller inte, om fordonet har den miljömotor som krävs eller ej. Om så inte är fallet så saknas kännbart straff. Föreslår och ser det rimligt att brott mot miljözon ska markeras i trafiktillståndet. Vid ett antal markeringar i trafiktillståndet så dras tillståndet in.

Trängselavgifter kom till för att minska trängseln i städerna. Med den bakgrunden så är det orimligt att inte inkludera utlandsregistrerade bilar när de utgör en del av trafiken på våra svenska vägar.

 

 

Sofia Westergren (M)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att miljözon ska gälla för utlandsregistrerade bilar på samma sätt som svenska bilar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att brott mot miljözon ska märkas på trafiktillståndet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att trängselavgifter ska gälla för utlandsregistrerade bilar på samma sätt som svenska bilar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.