Till innehåll på sidan

Miljön i vårt samhälle

Motion 2009/10:MJ262 av Gunnel Wallin och Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-01
Numrering
2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att strama upp sophanteringen i alla kommuner ytterligare.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmuntra kreativitet för att hitta ännu fler sätt att återanvända det som slängs som sopor.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja panten på returflaskor och burkar för att få dessa lämnade i retur.

Motivering

Fortfarande finns det många som inte sorterar sina sopor. Det behövs ytterligare påtryckning för att alla sopor ska sorteras, det behövs påtryckning på kommunerna. Många kommuner har nått långt, men alltför många behöver puffas på. Många kommuner måste ge bättre förutsättningar för invånarna för att sortera sina sopor så att det känns meningsfyllt. Att ge möjligheter att använda avfallskvarnar är ett exempel.

Att höja panten på returflaskor och returburkar motiverar till en ökad insamling. Det hjälper till att motverka nedskräpningen och förhindrar även många skador på människor, djur maskiner och utrustning.

Det gäller att ta till vara den goda viljan i god samverkan för att på alla sätt värna vår miljö.

Stockholm den 30 september 2009

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att strama upp sophanteringen i alla kommuner ytterligare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmuntra kreativitet för att hitta ännu fler sätt att återanvända det som slängs som sopor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja panten på returflaskor och burkar för att få dessa lämnade i retur.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.