Till innehåll på sidan

Miljögifter i textilier

Motion 2009/10:MJ265 av Kjell Eldensjö (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-01
Numrering
2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta kemikalieregler för varor av typen kläder, skor m.m.

Motivering

Vid upprepade tillfällen har vi blivit uppmärksammade på att varor som kläder och skor innehåller för människan skadliga kemikalier. Det handlar främst om importvaror från länder som inte lever upp till gränsvärden i Sveriges eller EU:s regelverk vare sig när det gäller produktionen eller för hälsan godkända värden vid användandet.

Nyligen gick larmet i Sverige om importerade plastskor som innehöll höga eller i vissa fall mycket höga värden av kemikalier som är hälsofarliga.

Arbetarna i de producerade länderna utsätts också för kemikaliernas skadliga påverkan under många timmar dagligen. Ofta handlar det om unga personer som arbetar i produktionen och därmed riskerar att få bestående och svåra skador ända från uppväxtåren.

Ett ytterligare problem är hur alla dessa varor efter användningen hanteras vid destrueringen. Naturen kan därvid komma att förorenas och kemikalierna kan ha farliga effekter på natur, djur, växter och så klart även människan.

Enligt Naturskyddsföreningen kommer inte EU:s nya regelverk Reach att räcka till för att hejda de negativa effekterna i tillräcklig grad.

Sverige bör därför, för det första, gå före och införa förbud i första hand mot de farligaste ämnena i vardagsprodukter och då även satsa på ökade resurser till kemikaliemyndigheterna. För det andra bör importreglerna angående kemikalier i produkter såsom textilvaror, skor och andra vardagsnära produkter skärpas. Slutligen vore det välkommet att Sverige påverkade EU så att regelverket Reach skärps i syfte att även reglera kemikalieinnehållet i importerade produkter.

Stockholm den 1 oktober 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta kemikalieregler för varor av typen kläder, skor m.m.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.