Ljudnivåer från idrottsanläggningar

Motion 2021/22:7 av Ingemar Kihlström (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-15
Granskad
2021-09-15
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra maximal tillåten ljudnivå för idrottsanläggningar till samma nivå som gäller för väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagens samhälle finns det en problematik för idrottsföreningar utifrån de krav på maximala ljudnivåer som är satta i de allmänna råd som gäller för offentlig verksamhet.

Eftersom ljud från idrottsanläggningar klassas som verksamhetsbuller gäller att den maximala nivån på ljud är 45 dBA helg och natt samt 55 dBA på dagtid vid närliggande bostadsfasader vilket både försvårar verksamheten och kan ställa krav på kostsamma åtgärder för att idrottsföreningens verksamhet skall kunna bedrivas. Då idrottsförening­arna utgör en viktig del i samhället och också bedriver ett stort och viktigt ungdoms­arbete finns det en samhällsvinst i att förenkla föreningarnas verksamhet genom att förändra kraven på maximala ljudnivåer. För väg och järnväg är motsvarande krav vid närliggande bostadsfasader för maximal ljudnivå 55 dBA helg/natt resp. 60 dBA dagtid. Kravnivåerna för idrottsföreningar bör därför ändras till samma kravnivå på 55 dBA helg/natt samt 60 dBA dagtid som idag gäller för väg och järnväg.

 

 

Ingemar Kihlström (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra maximal tillåten ljudnivå för idrottsanläggningar till samma nivå som gäller för väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.