Lekmannaövervakare

Motion 1992/93:Ju506 av Sverre Palm m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

De frivilliga övervakarna utgör en stor och viktig resurs
för frivården. Som organisationen i dag är uppbyggd måste
frivården ha tillgång till ett stort antal lekmannaövervakare
så frivården kan fungera som ett alternativ till
fängelsestraff.
Man har i dag stora svårigheter att rekrytera nya
övervakare samt att behålla de som redan är övervakare.
Övervakararvodet är mycket lågt, 200 kronor per månad
och har ej följt med kostnadsutvecklingen. För att
uppvärdera det värdefulla arbete som frivilligövervakarna
gör, föreslår vi att arvodet fördubblas från 200 kronor per
månad till 400 kronor per månad.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om höjt arvode till
lekmannaövervakare.

Stockholm den 26 januari 1993

Sverre Palm (s)

Karl-Erik Svartberg (s)

Lennart Nilsson (s)

Lisbet Calner (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om höjt arvode till lekmannaövervakare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om höjt arvode till lekmannaövervakare.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.