Till innehåll på sidan

Låt regionerna bestämma hur trängselskatten ska användas

Motion 2019/20:729 av Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-30
Granskad
2019-09-30
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trängselskatt är ett medel för att styra trafikflöden ur ett miljöperspektiv som dessutom möjliggör investeringar för att underlätta framkomlighet. För att nå acceptans för miljö­avgifter eller trängselskatt så måste de som betalar också se tydliga resultat och förbätt­ringar i framkomlighet. Allt annat är oacceptabelt.

Beslutanderätten över intäkterna ligger i dag hos regeringen och inte i regionerna. Detta är inte rimligt!

Beslutsfattande i regionerna skulle ge många goda effekter. Allt från idé till beslut skulle gå fortare. Trängseln skulle minska och framkomligheten i kollektivtrafiken och på vägarna skulle bli bättre.

Regionerna behöver få en betydande bestämmanderätt över hur trängselskatten ut­formas och hur intäkter bäst används för olika investeringar i infrastruktur. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.