Låt posten komma ut till hela Sverige

Motion 2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att utvärdera på vilket sätt styrningen av Postnord kan stärkas för att postlagen ska efterföljas och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera postlagen och hur den efterföljs och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att postlagen efterföljs och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Postnord har att se till att leva upp till sitt uppdrag i hela Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Under sommar har vi kunnat ta del av till exempel hur invånare och företagare i Mariestadsområdet, Skaraborg, drabbats av utebliven post i flera dagar. Postnord beskriver bland annat problem med sommarvikarier, sjukskrivna, personalbrist, för att nämna några. Men det duger inte. Detta drabbar den som har beställt läkemedel eller den som bedriver företag. Flera skaraborgare uppger att posten inte delas ut till fullo i exempelvis området med postnummer 545 32 där posten, enligt uppgift, ibland inte delats ut på måndagar. Här råder en annan förklaring än ledningens, nämligen att det är för mycket post, inklusive reklam, som gör att brevbärarna inte hinner med. På andra platser uppger företagare att de missgynnas i förhållande till företag i storstäderna när posten inte delas ut alla vardagar.

Av postlagen (2010:1045) framgår att den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla krav som att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser. Genom SVT Nyheters granskning står det klart att dessa kriterier inte uppfylls och att utvecklingen går åt helt fel håll.

Tyvärr är försenad och försvunnen post ett vanligt förekommande problem i stora delar av landet. Sedan Posten lades ned är det nu det statliga företaget Postnord som har i uppdrag att sköta posthanteringen i Sverige. Enligt Post- och telestyrelsen ökade klagomålen på Postnord under 2015, och de har fortsatt att öka även under 2016. Många av klagomålen handlar om att man får brev alldeles för sent, att breven är förstörda eller att de inte kommer fram alls. Därför har jag återupprepade gånger ställt frågor till regeringen och även deltagit i debatter i riksdagen kring posthanteringen. Tyvärr tycks regeringen inte vilja se växande problem, inte minst utanför tätorterna, och heller inte vilja ta tag i problemen.

Hösten 2016 krävde regeringen att statliga Postnord skulle skärpa sig. Nu visar dessvärre SVT Nyheters granskning att kvaliteten på bolagets tjänster fortsatt att bli allt sämre. Granskningen visar även att Postnord inte nått upp till ett av sina viktigaste mål – att 94 procent av kunderna ska få sitt brev levererat nästa dag – en enda månad sedan dess. Postnords ledning menar att detta beror på de sparkrav som uppstår när allt färre sänder brev i Sverige. Oavsett anledning så duger det inte. Skaraborgarna förtjänar ett postväsen som går att lita på.

Lagen är tydlig om antalet dagar och vilka dagar post ska delas ut. Efterlevnaden är viktig för både regeringen och riksdagen att följa upp, och vid behov bör uppdraget till företaget Postnord justeras och förtydligas ytterligare. Regeringen måste agera nu när Postnord fortsatt presterar undermåligt efter höstens tillsägelse.

 

 

Cecilia Widegren (M)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att utvärdera på vilket sätt styrningen av Postnord kan stärkas för att postlagen ska efterföljas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera postlagen och hur den efterföljs och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att postlagen efterföljs och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Postnord har att se till att leva upp till sitt uppdrag i hela Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.