Till innehåll på sidan

Lagstiftning om ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet

Motion 2013/14:A255 av Thomas Strand (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-02
Numrering
2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att snarast möjligt återkomma till riksdagen med en proposition som innebär att bristande tillgänglighet klassas som diskriminering i svensk lagstiftning.

Motivering

Varje dag möts personer med funktionsnedsättning av otillgängliga miljöer. Det kan gälla gatumiljöer, tillgänglighet till affärer och restauranger, kollektivtrafik, biografer med mera. Med tillgänglighet menas både tillgång till den yttre miljön och tillgång till information samt möjlighet till kommunikation. Att i en verksamhet där man vänder sig till allmänheten låta bli att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet är att diskriminera personer med funktionsnedsättningar. För att uppnå full tillänglighet för alla krävs därför en lagstiftning innebärande ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet. En sådan lagstiftning finns redan i många länder.

Den samlade rörelsen för personer med funktionsnedsättningar har länge arbetat för att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering i svensk lagstiftning. Tyvärr finns ännu inte tillgänglighet som diskrimineringsgrund med i diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet bör klassas som diskriminering. För att nå det nationella målet om ett tillgängligt samhälle behöver vi en fungerande diskrimineringslag med tydliga sanktioner mot dem som diskriminerar personer med funktionsnedsättning.

Riksdagen bör därför ge regeringen tillkänna vikten av att snarast möjligt återkomma till riksdagen med en proposition som innebär att bristande tillgänglighet klassas som diskriminering i svensk lagstiftning.

Stockholm den 1 oktober 2013

Thomas Strand (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att snarast möjligt återkomma till riksdagen med en proposition som innebär att bristande tillgänglighet klassas som diskriminering i svensk lagstiftning.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:AU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.