Kostnaden för arkeologiska undersökningar

Motion 2022/23:1819 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utreda kostnadsfördelningen vid arkeologiska utgrävningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När en lantbrukare eller fastighetsägare måste anlägga grunder till djurstallar, vägar, cementplattor, maskinhallar med mer kan det inträffa att lantbrukaren stöter på föremål eller lämningar som man arkeologiskt bör undersöka.

Det är ju inte lantbrukaren som har gjort något fel med att anmäla fyndet eller lämningarna utan det är ju värdefullt för samhället att han gjort det och att samhället kan undersöka platsen.

Lantbrukaren har ju heller ingen ekonomisk vinning av fyndplatsen utan snarare en ekonomisk belastning eller kostnad över att inte kunna använda platsen så snabbt som var planerat eller i värsta fall inte alls till byggnationen. Den här kostnaden får idag lantbrukaren ta. Men det är inte nog med det, för lantbrukaren får också ta kostnader för själva den arkeologiska undersökningen m.m. utan att lantbrukaren på något sätt har egen nytta eller egen vinning av detta.

Att vi dokumenterar och ibland skyddar vissa platser kan vara viktigt men det är ett samhällsansvar och den arkeologiska utgrävningen och kostnaden för den ska inte falla på den enskilda markägaren. Därför bör möjligheten att utreda kostnadsfördelningen vid arkeologiska utgrävningar ses över.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utreda kostnadsfördelningen vid arkeologiska utgrävningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.