Kontanter som betalningsmedel

Motion 2017/18:59 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-18
Granskad
2017-09-20
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det i bankers uppdrag ska ingå att kunna hantera kontanta medel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Olika digitala betaltjänster har blivit ett allt vanligare betalningsmedel. Det är enkelt och smidigt att använda betalkort och swish och att betala räkningar via dator, surfplatta eller smartphone. Inom handeln handlar det dessutom om ökad säkerhet när de slipper ha stora växelkassor i butiken.

Denna utveckling kommer att fortsätta samtidigt som politiken måste ta ansvar för att det ska finnas valmöjligheter för medborgarna att kunna betala med kontanter. Många äldre vittnar om hur bekymmersamt det kan vara att allt färre banker och butiker hanterar kontanter. Pensionärer som vill kunna göra sina dagliga inköp i affärerna med kontanter på fickan drabbas, och de som inte har möjlighet att hantera sina räkningar digitalt möter dyra avgifter på bankkontoren.

För den ambulerande torg- och marknadshandeln, liksom för många enskilda små butiker och för det ideella föreningslivet, är det ofta problematiskt att kunna lämna ifrån sig mynt och sedlar som kommit in vid försäljning, lotterier, kaffeservering etc. Bankernas avgifter för insättning äter upp en inte obetydlig del av kakan.

År 2004 beslutades att de fem storbankerna i vårt land själva skulle sköta kontanthanteringen. Kostnaderna för denna viktiga hantering har dock fått bankerna att aktivt vara pådrivande i avskaffandet av kontanthanteringen i vårt land.

Förutom människors valmöjlighet att kunna betala kontant samt problemet för många småföretagare och den ideella sektorn rimmar ett kontantfritt samhälle illa med krisberedskapen hos allmänheten, då vi uppmanas att av beredskapsskäl bunkra upp mat, skaffa spritkök samt ha tillräckligt mycket kontanter för att klara ett hushåll under 72 timmar utan ström. Ett strömlöst samhälle ter sig som ett allt mer realistiskt hot vid eventuell cyberkrigföring. Fortsätter bankernas utfasning av kontanter riskerar Sverige hamna i en mycket sårbar och olycklig situation.

Vid en öppen hearing i riksdagen om konsekvenserna för samhället med minskad kontanthantering framkom att Riksbanken anser att det behövs en lag som tvingar bankerna att hantera kontanter. I den översyn av Riksbankens verksamhet i form av en utredning som nu ska göras kommer ansvaret för kontanthanteringen även att ingå.

Det vore rimligt att ställa krav på bankerna att tillhandahålla minst ett bankkontor med full kontanthantering per kommun. Detta innebär kostnader för bankerna, men bidrar till att personal fortfarande finns på plats, samtidigt som beredskapen i landet höjs.

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

Larry Söder (KD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det i bankers uppdrag ska ingå att kunna hantera kontanta medel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.