Till innehåll på sidan

Konsumentvägledning och krav i fråga om läkemedels påverkan på miljön

Motion 2021/22:1014 av Marlene Burwick (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-29
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en konsumentvägledning om läkemedels påverkan på miljön och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för miljökrav på läkemedel och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att miljökrav för läkemedel bör föras in i EU:s regelverk om god tillverkningssed (GMP) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många aktiva substanser i läkemedel påverkar naturen negativt. Exakt hur och på vilka sätt olika substanser påverkar naturen är inte alltid känt idag. En stor del av den oönskade spridningen av läkemedel sker i de länder där läkemedel tillverkas, ofta i utvecklingsländer. Även i Sverige sker oönskade utsläpp av läkemedelsrester men då främst kopplat till användning. Idag vet vi för lite om hur de läkemedel som vi använder i Sverige faktiskt är producerade och vilken effekt de har på miljön i andra länder.

Idag ställer regionerna miljökrav vid upphandling av rekvisitionsläkemedel, det vill säga de läkemedel som används inom hälso- och sjukvården. Men dessa motsvarar enbart ca 20 procent av alla läkemedel som säljs i Sverige. Apoteken är på väg att införa en gemensam hållbarhetsguidning för receptfria läkemedel som säljs på apotek. Men för den allra största gruppen läkemedel, receptbelagda läkemedel inom periodens vara-systemet ställs inga miljö- eller hållbarhetskrav alls, det är enbart lägsta pris som gäller.

Läkemedelsverket har kunskap om miljöpåverkan vid tillverkning av läkemedel men det är information som inte läkemedelsföretagen vill göra publik av konkurrensskäl. Den informationen används dock idag när regionerna gör upphandlingar och bör därför också kunna användas när TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) väljer periodens vara.

Staten skulle kunna ställa krav på miljöhänsyn på de läkemedel som säljs på apotek. Ett system med miljöpremie föreslogs redan 2013 i Läkemedels- och apoteksutredningen.

Svenska apotek har liten möjlighet att påverka vilka läkemedel som man säljer och har dessutom väldigt liten kunskap om hur dessa läkemedel påverkar miljön vid till­verkning eller vid användning. Detta önskar apoteken få mer och bättre information om så att apoteken har möjlighet att vägleda sina kunder vid frågor om miljöpåverkan. Apoteken vittnar om att kunderna vill veta hur läkemedel påverkar miljö både vid till­verkning och användning. Därför har allt fler av apoteken börjat fokusera på miljö och hållbarhet. 

På Läkemedelsverket finns ett nyinrättat kunskapscentrum för läkemedel och miljö. Kunskapscentrumet ska bland annat arbeta för att öka kunskapen om läkemedels miljö­effekter, bidra till att samla svenska aktörer samt utgöra en plattform för dialog och samarbete. Arbetet ska bidra till en ökad miljöhänsyn kopplat till läkemedel såväl i Sverige som inom EU. Det är viktigt att den information och forskning som finns sprids och kommer både konsumenterna och apotekens personal till del för att kunna göra aktiva val.

Tillverkningsprocessen av läkemedel har stor betydelse för spridning av substanser till miljön. Idag saknas miljökrav i den internationella standarden för läkemedelsproduk­tion och dessutom brister det många gånger i transparensen då det gäller produktions­förhållandena. Miljökrav för läkemedel bör därför även föras in i EU:s regelverk om god tillverkningssed (GMP).

Även inom läkemedelsområdet bör Sverige nu ställa krav så att vi påverkar industrin att ta större ansvar för miljön vid tillverkning. Miljön har inte råd att vänta.

 

 

Marlene Burwick (S)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en konsumentvägledning om läkemedels påverkan på miljön och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för miljökrav på läkemedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att miljökrav för läkemedel bör föras in i EU:s regelverk om god tillverkningssed (GMP) och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.